ISU-ISU TERKINI

Thursday, September 22, 2016

PERKATAAN YANG MENARIK UNTUK MENULIS KARANGAN SPM DAN STPM

KOSA KATA YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MENULIS KARANGAN

01. absurd = mustahil, tidak masuk akal

02. ketidakacuhan = sikap tidak memperdulikan sesuatu
03. beradaptasi = membuat penyesuaian
04. adiwangsa = bangsa utama (mulia)
05. adiwarna = amat indah, amat bagus
06. akademikus = orang yang berpendidikan / lepasan universiti
07. aktual = yang sebenarnya
08. mengakulturasi = menyerapan budaya ke sesuatu budaya yang lain 
09. alhasil = akhirnya, kesudahannya
10. seantero = seluruh

11. apologetik = menyesali sesuatu perbuatan yang sudah terlanjur
12. apresiasi = penghargaan terhadap sumbangan atau jasa seseorang
13. asimilasi = berpadu menjadi satu
14. pengasimilasian = proses mengasimilasikan sesuatu
15. pembabibutaan = melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang
16. membahalakan = memuja, mendewa-dewakan 
17. memperbonekakan = mempermainkan
18. bobrok = rosak, binasa 
19. membobrokkan = merosakkan, membinasakan
20. cemerkap = tidak cermat melakukan sesuatu

21. kecemerkapan = kelalaian
22. mendampilkan = merapatkan
23. darulfana = dunia yang tidak kekal abadi
24. de facto = pada hakikatnya, sebenarnya
25. de jure = menurut undang-undang
26. memperdekap = menjadikan lebih dekat
27. kedekadenan = kemerosotan (nilai, kualiti dan lain-lain)
28. mendugalkan = memuakkan, meloyakan
29. keefisienan = kecekapan
30. egosentrik = mementingkan keperluan diri dan tidak peduli orang lain

31. egotisme = mementingkan diri sendiri
32. eksistensi = kewujudan
33. evasif = mengelak diri daripada sesuatu tanggungjawab
34. memfaalkan = meramalkan
35. memfadihatkan = memalukan seseorang, mengaibkan
36. fanatisisme = keyakinan yang amat kuat terhadap sesuatu
37. berfantasi = berangan-angan, berkhayal
38. memfantasikan = mengkhayalkan, mengangan-angankan
39. fundamental = sangat penting
40. secara generalisasinya = kesimpulannya

41. menggeneralisasikan = membuat kesimpulan tentang sesuatu perkara
42. kehakikiannya = keadaan yang sebenarnya
43. hipokrasi = perbuatan berpura-pura baik
44. mengimplementasikan = melaksanakan
45. mengintegrasikan = menyatupadukan (kaum)
46. inteligensia = orang bijak pandai
47. mengisbatkan = menentukan, menetapkan
48. mengalicaukan = mengelakkan
49. ketidakkeruanan =keadaan tidak tentu arah
50. kekhilafan = kesalahan kerana kurang teliti atau kurang pengalaman

51. terkhilaf = tersalah, terkeliru
52. khisit = iri hati, cemburu
53. mengomidikan = memperdayakan, mempermainkan, menipu
54. kolaborasi = berkerjasama dengan pihak musuh
55. kolaboratif = kerjasama antara dua pihak
56. melemahlesukan = menjadikan lemah, tidak bermaya
57. maslahat = berfaedah, berguna
58. kemaslahatan = faedah, kegunaan
59. musyawarah = perundingan antara kedua-dua belah pihak
60. bermusyawarah = berunding, berbincang, bermesyuarat

61. mengqadimkan = meramalkan
62. memperyahudikan = memandang hina
63. seyogia = sepatutnya
64. yuda = peperangan
65. mentarbiahkan = mendidik, mengasuh

PENCEMARAN UDARA KARANGAN BAHASA MELAYU STPM

Pencemaran udara boleh dikatakan antara pencemaran yang memberi impak yang paling besar kepada alam sekitar. Disebabkan oleh pencemaran udara terjadinya fenomena pemanasan global yang mengakibatkan berlakunya bencana alam yang mengancam bumi kita. Pencemaran udara ini menjadi tumpuan sedunia bagi menangani dan mengambil langkah pengawalan supaya tahap pencemaran dapat dikawal. Negara maju seperti negara China yang bertumpukan industri perkilangan secara langsung menjejaskan kualiti udara di negara tersebut. Isu pencemaran udara ini dititikberatkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) yang telah mengambil pelbagai langkah bagi menangani masalah ini.
 

Pencemaran udara boleh diklasifikasi kepada dua bahagian iaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer merujuk kepada pencemaran yang dihasilkan sulfur monoksida dan karbon monoksida hasil dari pembakaran tidak lengkap yang menyebabkan zarah-zarah halus terampai di udara. Kebanyakan pencemaran ini dilepaskan melalui eksos kenderaan , industry yang melepaskan asap atau bahan pencemar dan pembakaran arang batu yang tidak terkawal, manakala pencemaran sekunder pula adalah tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dan membentuk dengan gas–gas yang tidak di perlukan oleh benda hidup seperti gabungan sulfur dioksida, sulfur monoksida dan wap air akan menghasilkanasid sulfurik.
 

Punca-punca kepada pencemaran udara termasuk perlepasan asap dari eksos kenderaan, asap dari industry kilang, penggunaan arang batu yang tidak terkawal, dan pembakaran di tempat pelupusan . selain dari punca-punca di atas fenomena semulajadi juga menyumbang kepada pencemaran ini seperti kebakaran  hutan akibat kepanasan dari matahari dan juga kejadian letusan gunung berapi yang mampu mengeluarkan partikel, asap, debu dengan kadar yang banyak yang menjejaskan penglihatan di sekitar tempat kejadian berlaku.
 

Kesan-kesan pencemaran udara kepada manusia adalah seperti menjejaskan sistem pernafasan manusia. Manusia sukar untuk bernafas dalam keadaan udara yang tercemar kerana udara telah diracuni oleh bahan tercemar dan gas-gas yang tidak diperlukan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah akan melambatkan tindak balas manusia dan kesan seterusnya menyebabkan mengantuk, penyakit lelah dan fungsi paru-paru terjejas. Menurut kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menyatakan sebanyak 3juta manusia mati setiap tahun disebabkan oleh pencemaran udara. Ia adalah tiga kali ganda lebih tinggi daripada jumlah kematian yang disebabkan kemalangan. Kesan kepada tumbuhan adalah seperti mengalami kerosakan seperti nekrosis (keguguran daun) dan pertumbuhan terbantut. Begitu juga haiwan akan terancam akibat pencemaran udara dimana udara yang tercemar disedut dan mengambil makanan dari tumbuhan yang tercemar.

SEBAB, KESAN DAN LANGKAH PENCEMARAN AIR KARANGAN BAHASA MELAYU STPM

PENCEMARAN SUNGAI


1.Pengenalan.
Air meliputi 70% daripada bumi dan memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan kita.Semua benda hidup bergantung kepada air untuk pelbagai kegunaan seperti minuman,memasak,bertani dan sebagainya.Pencemaran air didefinisikan sebagai sebarang kemasukan bahan asing ke dalam air yang menyebabkan perubahan fizikal dan kimia seterusnya mengancam kehidupan benda hidup.


2.Sebab berlakua)pembuangan sampah yang tidak bersistematik.· Sikap yang tidak bertanggungjawab pihak industri dan penternak terutamanya yang terletak berdekatan sungai.
· Air kotor yang tercemar dibenarkan mengalir ke sungai-sungai yang berhampiran menyebabkan sungai turut tercemar.
· Sampah sarap,sisa buangan domestik daripada kawasan perumahan.

b)kumbahan premis perumahan dan perniagaan yang masih menggunakan teknologi lapuk.
· Sistem usang ini tidak lagi berkesan merawat kumbahan yang menjadi punca utama pencemaran sungai di negara ini.
· Pelepasan sisa-sisa dari kilang tidak serius berbanding kumbahan dari premis kediaman dan perniagaan.
· Membangkitkan rasa resah kepada seluruh rakyat Malaysia.

c)Berpunca dari kelodak,pembangunan dan pelepasan sisa kumbahan.
· Penggunaan air mentah tidak berkualiti lebih membawa mudarat kepada manusia.
· Pembuangan najis binatang yang tidak bersistematik.
· Menunjukkan masyarakat kita masih kekurangan kesedaran sivik dalam memahami pemuliharaan dan pemulihan alam sekitar.

d)Pembangunan pesat negara dan proses urbanisasi
· Membawa perubahan penggunaan tanah bagi sesuatu kawasan bagi menampung keperluan kegaitan ekonomi.
· Mendedahkan sungai kepada pelbagai tanah yang kadangkala tidak dapat ditanggung oleh sungai.
· Mempelbagaikan bahan asing ke dalam sungai.


2.Kesan-kesan.
a)membawa kesan negatif kepada kesihatan manusia.

Pengumpulan bahan-bahan asing dalam badan manusia secara perlahan-lahan sehingga mencapai tahap bahaya dan hanya disedari apabila terlalu kronik.
Pengumpulan bahan logam berat toksik dalam badan kerana kerap memakan ikan yang ditangkap dalam sungai yang telah dicemari.
Menurunkan tahap ketahanan antibodi manusia.

b)Membazirkan wang untuk pemulihan
· Kos perawatan yang tinggi dan secara tidak langsung kos tersebut dibayar oleh pengguna melalui caj penggunaan air.
· Ditanggung oleh masyarakat itu sendiri kerana kecuiaan mereka terhadap alam sekitar.
· menjayakan pemulihan kualiti sungai memerlukan program kesedaran alam yang tinggi kosnya.

c)Menjejaskan semua hidupan air
· pencemaran sungai yang merbahaya sehingga boleh menyebabkan berlakunya kematian,serangan penyakit,kecacatan genetik dan masalah pembiakan.
· Mengganggu kestabilan rantaian makanan bagi hidupan sungai.
· Berlakunya kepupusan haiwan akuatik yang semakin berleluasa.

d)Menjejaskan kualiti air.
· Bahan kimia tidak organik seperti sebatian plumbum yang bertoksik terus mencemarkan kebersihan sungai.
· Bahan pejal menyebabkan keindahan sungai tercemar.
· Proses memulihkan kualiti air memerlukan kos belanja yang tinggi.


3.Langkah mengatasi.
a)Penubuhan sebuah yayasan atau kelab pencinta sungai perlu dimulakan.
· Mengambilkira ramai pakar dan perunding dalam alam sekitar berminat memberi sumbangan secara sukarela.
· Tidak banyak usaha dilakukan oleh pihak berkuasa untuk mengembleng tenaga dan sumber yang ada untuk tujuan berkenaan.
· Memberi pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat tentang pemuliharaan dan pemulihan sungai.

b)Menggubal undang-undang yang melarang sesiapa daripada melakukan kegiatan yang boleh mencemarkan sungai.
· Terlalu banyak pencemaran yang berlaku di kawasan bandar,kawasan perumahan dan kawasan perindustrian.
· Aktiviti pengilangan mesti meningkatkan pemantauan untuk mencegah pencemaran sungai.
· Undang-undang yang berkaitan dengan pemuliharaan sungai harus diperketatkan untuk mengurangkan benda-benda asing yang mencemari sungai kita.

c)Mewajibkan sistem pembentungan air buangan dan loji pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu.
· Melalui sistem tersebut,air akan dirawat mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh jabatan alam sekitar sebelum disalurkan ke dalam sungai.
· Mengenakan hukuman penjara dan menanggung kos pembersihan dan pemuliharaan sungai tersebut.
· Mengadakan langkah bersepadu untuk membanteras aktiviti yang mencemarkan sungai.

d)Melalui program pendidikan ,latihan dan maklumat alam sekitar.
· Bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sama ada golongan pengilang ataupun pengguna supaya mereka sentiasa sedar akan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat.
· Setiap aktiviti yang dilakukan oleh individu akan memberi kesan yang menyeluruh terhadap diri sendiri dan masyarakat.
· Menerapkan ilmu yang telah dipelajari semasa program untuk dilaksanakan dalam kehidupan seharian.

PENCEMARAN AIR DAN SUNGAI KARANGAN STPM BAHASA MELAYU

Pengenalan Kepada Pencemaran Air
 

Pencemaran air ini berlaku apabila terdapat perubahan dari segi kandungan, keadaan, warna dan kualiti sehinnga tidak sesuai dan memberikesan apabila digunakan. Pencemaran berlaku sama ada dari segi biologi, kimia, dan fizik. Pencemaran air bukan hanya berlaku di sungai sahaja,tetapi juga di laut,pantaidan lain-lain secara sengaja atau tidak sengaja.
 
Punca Pencemaran Air 
 
1. Bahan Pencemar dari Kilang
·                     Punca utama yang menghasilkan pencemaran ini lebih kepada bahan pencemar dari kilang-kilang yang berdekatan dengan sumber air tersebut.
·                     Masalah timbul apabila cecair kimia yang disalurkan ke dalam sungai tidak dirawat dan mengandungi bahan toksikyang mencemarkan air sungai. Kebanyakan kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Irni biasanya dikaitkan dengan bahan agrokimia.

2. Pembaungan Sampah
·                     Punca utama pencemaran air ialah bahan buangan domestik. Bahan-bahan buangan domestik yang terdiri daripada sampah sarap dan bahan kumbahan dibuang sewenang-wenangnya ke dalam sungai.
·                     Bahan kumbahan disalirkan ke dalam parit dan sungai sebagai cara termudah menanganinya. Sampah organik mereput dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air. Ini mengakibatkan kekurangan oksigen dalam air yang menggugat kehidupan akuatik.

3. Pertanian
·                     Pertanian juga dikenal pasti sebagai punca pencemaran air. Pengilangan hasil-hasil pertanian menghasilkan banyak bahan kimia cecair yang disalirkan ke dalam sungai-sungai.
·                     Hampas-hampas organik yang menjadi bahan buangan pemprosesan dibuang ke dalam sungai. 
·                     Selain itu, penggunaan baja, pestisid dan insektisid untuk membunuh haiwan perosak mencemarkan sumber air. Ini menghalang penembusan cahaya ke bawah permukaan air dan mengakibatkan kematian tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan akuatik.

5. Industri Perlombongan
·                     Can gali petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak adalah antara bukti nyata. Penggerudian perigi-perigi minyak dan letupan tangki minyak menyumbang kepada gejala ini.
·                     Apabila minyak ini bercampur dengan air laut atau sungai, is akan mengakibatkan air tercemar. Ini memberi kesan kepada kehidupan air seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan akuatik yang seterusnya menjejaskan sumber protein manusia.

6. Bahan Radioaktif dan Ujian Nuklear
·                     Bahan-bahan buangan radioaktif dan ujian-ujian bom dan nuklear di laut-laut juga menyumbang kepada pencemaran air.
·                     Banyak bahan buangan radioaktif yang terhasil dani makmal-makmal dan buangan hospital yang mengandungi sisa-sisa toksik larut dalam air serta mencemarkan air sungai dan laut. 
·                     Stesen-stesen nuklear juga menyalirkan bahan buangan ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. Ujian-ujian bom di laut juga menyumbang kepada pencemaran air laut.


Sunday, September 18, 2016

ESEI BM STPM - PUNCA DAN KESAN PENCEMARAN BUNYI

LATIHAN INTENSIF BERFOKUS
Selama ini kita lebih banyak memberikan perhatian kepada masalah pencemaran air dan udara berbanding dengan masalah pencemaran bunyi, walhal pencemaran bunyi juga boleh membawa kesan negatif kepada kita. Berikan pendapat anda tentang punca dan kesan pencemaran bunyi yang juga dianggap berbahaya itu.

          Kita mengakui hakikat bahawa pencemaran bunyi di negara kita selama ini belum begitu diberikan perhatian oleh pihak berkuasa dan orang ramai berbanding dengan masalah pencemaran air dan udara. Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini isu pencemaran bunyi sudah menjadi isu vang sering diperkatakan orang disebabkan kesannva ke alas kesihatan sudah mula terasa. Masalah ini semakin terasa, terutamanva apabila banvak lebuh rava dibina berhampiran kawasan perumahan di bandar besar, seperti Lebuhraya Damansara-Puchong. Pencemaran bunvi merupakan salah satu jenis pencemaran vang timbul selaras dengan perkembangan infrastruktur dan ekonomi negara. Jika tidak diberikan perhatian yang serius, pencemaran ini akan menimbulkan banvak masalah kepada orang ramai.
Punca utama yang menimbulkan pencemaran bunyi ialah pertambahan jumlah kenderaan, terutamanva di jalan rava. Masalah kesesakan lalu lintasyang timbul menyebabkan kebisingan, iaitu daripada hon kereta dan bunyi enjin kenderaan berat, terutamanya yang telah usang dan berenjin diesel. Begitu juga keadaannya dengan alat pengangkutan awam, seperti bas dan teksi yang terdiri daripada kenderaan lama yang tidak mempunyai alat penyerap bunyi atau yang fungsinya tidak efisien lagi. Keadaan akan menjadi bcrtambah buruk apabila ada pemilik kenderaan mengubahsuaikan ekzos kenderaan mereka dengan tujuan untuk menghasilkan bunyi yang lebih kuat dan bising.
Kerja di tapak pembinaan dan proses pengeluaran di kilang juga merupakan faktor yang menyebabkan pencemaran bunyi. Negara kita mengalami proses pembangunan pada tahap optimum dan dengan itu mengalami ledakan dalam bidang perindustrian dan pembinaan. Proses pembinaan bangunan baharu, infrastruktur, dan kerja pembinaan jalan raya melibatkan penggunaan jentera dan mesin yang mengeluarkan bunvi yang kuat. Selain itu, pengubahsuaian struktur lanah, seperti pemotongan lereng bukit untuk membuka kawasan perumahan baharu dan  jalan raya yang menggunakan jentera berat, seperti mesin penggerudi pula mengeluarkan bunvi bising. Kilang juga menggunakan mesin pemprosesan yang besar dan jentera pendingin vang lazimnya mengeluarkan bunvi yang kuat, kesan daripada penggunaan tenaga yang amat tinggi. Kesemuanya ini mewujudkan masalah pencemaran bunyi.
Perkembangan dunia hiburan dan teknologinya juga menjadi antara punca wujudnya pencemaran bunyi. Pada masa ini, banyak peralatan hi-fi telah dicipta dan untuk menimbulkan keseronokan yang optimum, peralatan tersebut dibunyikan dengan volum yang tinggi. Di kota besar, kemunculan pusal hiburan yang menggunakan teknologi yang canggih menyebabkan peningkatan tahap bunyi di kawasan berhampiran. Pusat hiburan, seperti disko dan aktiviti hiburan, seperti konsert, lazimnya menggunakan peralatan muzik yang mengeluarkan bunyi yang melebihi had pendengaran manusia, iaitu 80 desibel. Sesetengah individu pula amat gemar membunyikan peralatan hi-fi pada volum vang tinggi sehingga larut malam. Mereka yang tinggal berdekatan akan mengalami gangguan daripada keadaan tersebut.
Kesan pencemaran bunvi vang ketara ialah gangguan pada organ pendengaran manusia. Manusia mempunyai kebolehan mendengar bunyi tidak melebihi 80 desibel. Pendedahan kepada bunyi yang melebihi had ini secara berpanjangan akan menyebabkan gangguan pada gegendang telinga dan akibatnya seseorang itu boleh menjadi pekak. Organ pendengaran manusia begitu lembut dan sensitif dan sekiranya terdedah begitu lama kepada bunyi yang terlalu kuat akan menjejaskan fungsinya, sama ada secara kekal atau sementara. Kajian yang dilakukan terhadap pekerja kilang yang sering terdedah kepada bunyi jentera yang kuat selama beberapa tahun menunjukkan tahap pendengaran mereka lebih rendah berbanding dengan pekerja yang tidak terdedah kepada keadaan demikian.
Pencemaran bunyi juga menyebabkan gangguan psikologi dan tekanan emosi kepada seseorang. Pendedahan kepada kebisingan yang melampau boleh menjejaskan keupayaan berfikir seseorang. Seterusnya, bunyi yang terlalu kuat juga boleh menyebabkan seseorang bertindak seeara agresif dan di luar kawalannya. Tekanan boleh menjadi kesan kekal sekiranya pendedahan kepada bunyi yang kuat tidak dikurangkan. Di sebalik itu, bunyi yang bising juga boleh mengganggu tumpuan seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Seseorang pelajar di sebuah sekolah yang terbina bersebelahan dengan jalan raya yang sibuk misalnya, tidak akan dapat mengikuti pelajaran dengan tenteram. Hal yang sama juga berlaku apabila seseorang pekerja pejabat tidak dapat melakukan kerja dengan efisien ketika pejabatnva diubah suai. Dengan perkataan lain, kebisingan boleh menyebabkan kemerosotan prestasi seseorang dan ini tentunya amat merugikan.
Kesimpulannya, apa-apa juga pencemaran, sama ada pencemaran air, udara ataupun pencemaran bunyi boleh menyebabkan kesan negatif kepada kesihatan manusia, seterusnya menjejaskan kelancaran aktiviti seharian mereka. Dengan itu, langkah sewajarnya perlu diambil oleh pihak berkenaan untuk memastikan masyarakat yang dinamik dapat diwujudkan. Ini tidaklah bermakna kita hams menolak pembangunan dan mengelak daripada menggunakan ciptaan sains dan teknologi yang menjadi penyebab kepada masalah itu. Yang harus kita lakukan ialah mencari jalan penyelesaian untuk mengatasinya secara sistematik dan saintifik.
Wednesday, September 7, 2016

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN SAINS DAN TEKNOLOGI (ESEI BAHASA MELAYU STPM)

KARANGAN PENGGAL 1 STPM BAHASA MELAYU.........
KEBAIKAN DAN KEBURUKAN SAINS DAN TEKNOLOGI

Dalam era dunia tanpa sempadan, semua maklumat hanyalah dihujung jari. Sains dan teknologi membawa kita kepada suatu perubahan kehidupan. Kemajuan sains dan teknologi tidak boleh dinafikan. Terdapat juga yang menafikan tentang kesan sains dan teknologi. Pelbagai kesimpulan yang dibuat oleh individu berdasarkan pengamatan tentang kesan sains dan teknologi sama ada membawa kepada kemajuan mahupun kemusnahan alam sejagat. Tidak dapat dinafikan bahawa sains dan teknologi mempunyai peri pentingnya dalam pembangunan masyarakat sejagat. Walau bagaimana pun sains dan teknologi mempunyai kesan buruk dalam pembangunan negara termasuk alam sekitar mahupun sosial.
Kini, ciptaan yang cukup canggih hasil penemuan manusia dalam teknologi pertahanan mampu melindungi negara daripada diserang musuh. Pelbagai bentuk alat pertahanan daripada senjata sehinggalah alat kelengkapan perang turut mengiringi kemajuan sains dan teknologi. Dari satu sudut, sains dan teknologi mungkin membawa kebaikan kepada negara tapi jika difikirkan mungkin banyak lagi kesan yang timbul akibat penggunaan alat canggih hasil kemajuan sains dan teknologi. Pernahkah terfikir, bahawa kecanggihan alatan perang boleh membawa kemusnahan dunia termasuklah alam sekitar dan juga banyaknya jiwa yang terkorban dek kerakusan manusia sendiri. Kesan penggunaan bom atau senjata api boleh memusnahkan alam sekitar. Walaupun sekadar untuk menguji keupayaan sesuatu ciptaan, kadang- kadang perkara tersebut mengundangkan kepada kemusnahan alam sekitar seperti membawa kepada pencemaran alam.
Kini kawalan terhadap bahan radioaktif sebenarnya amat longgar memandangkan amalannya kian meluas. Kesan daripada letupan bom kotor mungkin tidak sedahsyat bom nuklear tetapi boleh menyebarkan bahan radioaktif dan menyebabkan radiasi ke kawasan yang lebih luas. Sudah tentu ia memberi kesan psikologi terhadap masyarakat yang kurang pengetahuan mengenai keselamatan sinaran. Mungkin ia juga menimbul kekalutan dan ketakutan yang akan menjejaskan kegiatan sesebuah masyarakat. Usaha pembersihan kawasan yang dicemari radiasi juga menelan belanja yang tinggi dan membabitkan tenaga kerja yang ramai dan peralatan yang canggih. Bukankah ia akan memberi kesan kepada ketenteraman awam, menyebabkan kegawatan ekonomi negara malah ia turut tersebar melalui tiupan angin dan tekanan udara ke negara yang bersempadan. Kesan inilah yang turut dibimbangi oleh banyak pihak kerana penyalahgunaan kemajuan teknologi yang sedia ada.
Teknologi maklumat yang berkembang pesat sehingga ke hari ini memungkinkan semua lapisan masyarakat mendapat maklumat dengan begitu mudah. Pelbagai penerokaan maklumat boleh diperolehi tanpa ada batasan. Dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, jalan dakwah terbuka luas untuk menyampaikan sesuatu yang berguna kepada masyarakat. Namun di sebalik kecanggihan dan kelebihan teknologi tersebut kini, terselit suatu keburukan yang jarang sekali difikirkan kerana ia timbul tanpa disedari. Ramai muda mudi kita terpengaruh dengan kelebihan teknologi maklumat. Kesannya kepada pembangunan sosial generasi kita terlalu besar di mana mereka leka dengan teknologi tersebut sehingga mengabaikan nilai murni. Contohnya, internet yang merupakan gedung ilmu, tetapi kadangkala muda mudi kita menyalahgunakan kelebihannya dengan melayari laman- laman web yang berunsur lucah dan tidak berakhlak. Ini akan mempengaruhi fikiran golongan tersebut dan akan merosakkan pembangunan nafs mereka.
Kini bioteknologi memacu negara ke arah pembangunan. Bidang kejuruteraan makanan menerusi teknologi terkini mampu menghasilkan makanan ubahsuaian genetik (Genetically Modified Food) yang mempunyai ciri- ciri terbaik seperti tahan lama, sedap dan bermutu, mudah, murah serta meningkatkan pengeluaran tanaman contohnya beras perang, tomato dan cili. Makanan yang dihasilkan adalah sama tetapi mempunyai sifat- sifat yang berbeza yang dimasukkan dengan pelbagai gabungan gen organisma lain. Apa yang menjadi persoalan ialah sumber genetik yang digunakan untuk menghasilkan makanan ubahsuaian tersebut dikhuatiri daripada benda-benda yang dilarang oleh syarak. GMF juga memberi kesan terhadap kesihatan manusia kerana mengandungi bendasing (allergen) yang tidak diketahui kesan buruknya.
Isu pengklonan juga mendapat perhatian hangat dari semua pihak. Hasil kemajuan teknologi mampu memindahkan genetik dari satu organisma ke organisma lain. Ini akan menghasilkan satu organisma yang sama dengan yang induk. Isu ini agak dibimbangi kerana takut disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan pengklonan manusia. Hal ini terlalu menyimpang dari landasan agama yang sebenar. Begitu juga dengan teknologi "stem cell" yang banyak kelebihannya dalam membantu mengatasi pelbagai penyakit. Namun apa yang dikhuatiri jika penggunaan "embryonic stem cell" bakal disalahgunakan juga untuk pengklonan manusia.
 Natijah daripada kemajuan sains dan teknologi kini sememangnya banyak membawa kepada kebaikan disamping terselit juga keburukan. Pokok pangkalnya, apa jua kemajuan yang dicapai perlulah berlandaskan nilai- nilai Islam dan mengikut batas- batas penerokaan ilmu yang telah ditetapkan. Barulah kemajuan dan pembangunan yang kita capai tidak terpesong dan tidak mendatangkan keburukan kepada ummah kerana kadangkala keburukan itu sebenarnya kita juga yang menciptakannya.

                                                          (618 PATAH PERKATAAN)

Monday, September 5, 2016

KEPENTINGAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (ESEI STPM BAHASA MELAYU)

Pembelajaran Sepanjang Hayat ialah konsep pendidikan yang amat penting dalam pembangunan diri manusia. Apakah yang anda fahami dengan konsep ini dan huraikan kepentingan Pembelajaran Sepanjang Hayat dalam membina masyarakat dan negara bertamadun tinggi dan maju.


Pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning ialah konsep yang telah lama wujud dalam sistem pendidikan negara. Pembelajaran sepanjang hayat membawa pengertian belajar sepanjang hidup kita dan yang paling penting. Pembelajaran sepanjang hayat ialah pembangunan potensi manusia melalui proses pembelajaran berterusan yang memotivasikan dan mengupayakan individu menguasai ilmu, menghayati nilai murni yang diperlukan sepanjang hayat untuk meluaskan pengalaman hidup. Bagi Malaysia, Pembelajaran sepanjang hayat terangkum dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Wawasan 2020. Pembelajaran sepanjang hayat  ialah asas penting dalam membina masyarakat dan negara yang bertamadun tinggi dan maju.
Pendidikan sepanjang hayat itu ialah proses seluas hidup, merentasi kehidupan dan merangkumi konteks pendidikan formal, dan tak formal. Pendidikan berterusan sebagai sebahagian sentuhan konsep pendidikan sepanjang hayat bermaksud peluang untuk mendapat dan meneruskan pendidikan bagi setiap penduduk tanpa mengira tahap umur. Setiap individu tanpa mengira batas usia disediakan peluang yang sewajarnya untuk menyambung pendidikan khususnya selepas tamat mengikuti pendidikan wajib selama sembilan atau 11 tahun seperti apa yang terkandung dalam sistem pendidikan sekarang. Proses pembelajaran seseorang secara berterusan sama ada bagi tujuan meningkatkan kemahiran atau membangunkan kerjaya dalam sesuatu bidang pekerjaan pada masa sekarang, mahupun pada masa akan datang dan proses pembelajaran seseorang bagi meningkatkan ilmu pengetahuan tidak akan berakhir apabila seseorang itu meninggalkan alam persekolahan. Seseorang berpeluang meneruskan pelajaran ke peringkat seterusnya tanpa sekatan. Hal demikian membolehkan seseorang mengembangkan potensinya dan seterusnya menyumbang untuk negaranya.
Rakyat Malaysia sepatutnya sentiasa memberikan keutamaan kepada peningkatan ilmu pengetahuan dalam diri masing-masing. Apabila setiap individu mengekalkan amalan meneroka ilmu pengetahuan secara berterusan tanpa mengira masa, tempat dan keadaan maka proses pembelajaran sepanjang hayat telah berlaku. Pendidikan seumur hidup akan berlaku secara berterusan dalam diri individu yang mengamalkan sikap positif terhadap ilmu pengetahuan dan kemahiran yang baharu. Sekiranya setiap individu mempunyai satu tekad untuk meletakkan pendidikan sebagai agenda utama dalam hidupnya maka proses pembelajaran tidak akan berhenti begitu sahaja sebaliknya berlaku dengan pesat dan konsisten dalam diri individu tersebut. Pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkat pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah, pusat latihan vokasional, atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja ialah contoh PSH. Di sesebuah organisasi, pendidikan merujuk proses pekerja mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman bagi meningkatkan kemahiran. Pekerja diharapkan memperoleh kemahiran baharu, menggunakannya semasa bekerja dan berkongsi maklumat dengan pekerja lain. Pengetahuan atau ilmu semasa seseorang itu bekerja sebenarnya lebih bermanfaat kerana seseorang itu belajar secara tidak langsung.
Selain itu, proses pembelajaran secara berterusan sama ada bagi tujuan meningkatkan kemahiran atau membangunkan kerjaya dalam sesuatu bidang pekerjaan pada masa sekarang atau pada masa hadapan, penting dalam membangunkan potensi diri. Proses pembelajaran bagi meningkatkan ilmu pengetahuan tidak akan berakhir apabila seorang itu meninggalkan alam persekolahan. Proses pembelajaran adalah sepanjang hayat. Konsep PSH dalam Rancangan Pembangunan Negara Menjelang Abad Ke-21 adalah jelas. Mengikut kajian UNESCO, kemajuan dan kemakmuran yang dicapai oleh negara-negara membangun (Amerika Utara, Eropah dan Jepun) ialah hasil perancangan strategik pembangunan sumber manusia, iaitu seluruh anggota masyarakatnya mendapatkan peluang pendidikan terbuka dan pembelajaran sepanjang hayat. Tuntasnya, tamadun tinggi dan kemajuan negara dicapai atas asas pendidikan yang dimiliki oleh rakyat sesebuah negara.
Seterusnya, semua orang terutama mereka yang bekerja perlu mengaplikasikan PSH dalam meningkatkan profesionalismenya supaya seiring dengan perkembangan dalam negara dan antarabangsa. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) melalui UNESCO mulai pertengahan tahun 1990-an telah melancarkan program bagi meningkatkan kesedaran pentingnya PSH dalam kalangan negara yang sedang membangun. Pendidikan di Malaysia melalui Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang diumumkan pada tahun 1988 ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Oleh itu, peranan pekerja contohnya guru sebagai pelaksana dasar kerajaan di peringkat akar umbi sangat diperlukan dalam membina tamadun tinggi dan kemajuan masyarakat dan negara.
Di samping itu, pembelajaran sepanjang hayat yang disarankan oleh kerajaan sebenarnya merupakan inti kepada pembangunan diri setiap individu di Malaysia terutamanya dalam mencapai Wawasan 2020 yang mengandungi 9 cabaran. Tiga daripada cabaran itu, iaitu Cabaran Kedua, Cabaran Keempat dan Cabaran Keenam ialah cabaran yang menyangkut konsep asas PSH yang ingin melahirkan masyarakat dan negara yang bertamadun tinggi dan maju. Cabaran Kedua contohnya ialah cabaran untuk membina masyarakat merdeka dari segi psikologi yang mempunyai keyakinan teguh serta kuat untuk menghadapi sebarang cabaran dan rintangan. Cabaran keempat ialah cabaran untuk menjadikan masyarakat bermoral dan beretika dan Cabaran Keenam pula ialah cabaran dalam membina masyarakat saintifik dan progresif dan masyarakat yang inovatif dan memandang ke hadapan, sebuah masyarakat yang bukan sahaja sebagai pengguna teknologi tetapi penyumbang kepada peradaban saintifik dan teknologi masa hadapan. Dengan PSH, ketiga-tiga cabaran di atas mampu dicapai.
Akhirnya, Malaysia mempunyai banyak prasarana dan dasar yang memungkinkan rakyat memperoleh PSH. Banyak institusi pendidikan menawarkan peluang pekerjaan. Institusi awam dan swasta yang tumbuh bagai cendawan, membolehkan masyarakat berpeluang meneruskan pembelajaran formal setelah tamat SPM atau STPM. Banyak IPTA dan IPTS menawarkan pelbagai kursus jangka pendek dan jangka panjang malah pembelajaran secara jarak jauh (PJJ). PJJ membolehkan mereka yang telah bekerja, menyambung pelajaran sambil belajar separuh masa atau sepenuh masa. Pembelajaran secara elektronik dan secara maya serta pendidikan dengan universiti kembar di luar negara adalah antara contoh PBH dapat diakses oleh setiap individu yang ingin belajar. Prasarana lain seperti kewujudan banyak IPTA dan IPTS, penubuhan taman-taman teknologi, kewujudan Lembah Bioteknologi dan Lebuh Raya Maklumat dan Komunikasi, membolehkan PSH berlaku. PSH juga boleh berlaku di rumah atau di mana-mana sahaja dan tanpa batas dan ruang masa. Pembelajaran secara maya ialah pembelajaran tanpa jurang masa dan jarak yang menjadi halangan untuk belajar. Sesiapa juga boleh belajar sama ada di sekolah pondok, masjid, sudut belajar, perpustakaan, Internet atau melalui e-mel.
Kesimpulannya, pada alaf baharu, pendidikan sudah semacam satu keperluan dan tidak terelakkan kepada setiap individu tanpa mengira kaum, stratifikasi sosial, demografi dan sebagainya. Pendidikan dengan pelbagai sistem, bentuk, corak, dasar, falsafah dan amalan telah membawa paradigma yang tidak terbatas kepada ruang, masa dan tempat dan sesuai dengan sifat pendidikan itu yang bersifat telus dan dinamik. Malah sejak kebelakangan ini pendidikan sudah melepasi garis sempadan dan wilayah. Paradigma baharu pendidikan yang lebih bercorak massa, komersial, global dan berpanjangan sifatnya sesuai dengan istilah 'pendidikan sepanjang hayat' menyebabkan peluang dan ruang luas kepada setiap ahli masyarakat. Pendidikan sedemikianlah yang menjadikan masyarakat dan negara bertamadun tinggi dan maju.