ISU-ISU TERKINI

Tuesday, April 30, 2013

SYAIR PERANG SAUDARA DI PAHANG (KOMSAS TINGKATAN 2)MAKSUD
Rangkap 1
Permulaan kisah perang iaitu kisah perang saudara di Pahang.
Rangkap 2
Pemangku sultan merupakan putera sulung yang memerintah negeri yang bernama Bendahara Tun Tahir.
Rangkap 3
Putera yang tengah ialah Encik Engku Ahmad. Terdapat lima orang lagi putera lelaki sultan yang mempunyai perilaku yang baik.
Rangkap 4
Encik Engku Ahmad keluar mengembara ke Singapura sambil menghiburkan hatinya yang lara.
Rangkap 5
Tidak lama belayar, Encik Engku Ahmad sampai di Kampung Gelam dan singgah di tempat tersebut.
Rangkap 6
Encik Engku Ahmad tinggal bersama Tengku Jaafar yang menjadi sahabat baginda. Baginda berdua tinggal di sana tanpa sebarang kawalan.
Rangkap 7
Encik Engku Ahmad diiringi teman-teman dan kawan-kawan untuk kembali ke negerinya.
Rangkap 8
Mereka mula belayar ke sebelah barat iaitu ke Kemaman.
Rangkap 9
Mereka sampai di Kemaman yang indah tempat Sultan Terengganu memerintah.
Rangkap 10
Mereka membuat perancangan untuk menyerang negeri Pahang.

TEMA
Berkisarkan perancangan perang saudara yang bakal berlaku di Pahang.

PERSOALAN
1.    Persoalan peperangan tidak membawa sebarang keuntungan tetapi membawa kebinasaan.
2.    Persoalan hubungan dan kerjasama untuk menjalankan suatu tindakan.
3.    Persoalan golongan bangsawan yang mengamalkan hidup bebas tanpa kawalan.                  

BENTUK
1.    Syair ini mengandungi sepuluh rangkap.
2.    Setiap rangkap mengandungi empat baris.
3.    Jumlah perkataan ialah empat hingga enam perkataan sebaris, jumlah suku kata pula sembilan hingga sembilan dalam satu baris.
4.    Rima akhir sama – iaitu ’aa aa’.


GAYA BAHASA
Aliterasi (Pengulangan konsonan)
         hendak melanggar Pahang negara (pengulangan  konsonan n)
Asonansi (Pengulangan vokal)
         kata orang empunya wadah (pengulangan vokal a)
Kata ganda
             laki-laki (Rangkap 2, Baris 1)
Anafora(Pengulangan perkataan di awal ayat)
             di kampung Gelam tempat berhentinya,
             di dalam kota tempat diamnya

Responsi( Pengulangan perkataan di tengah ayat)
            Di kampung Gelam tempat berhentinya,
            Di dalam kota tempat diamnya.

Bahasa Klasik
            Ini sekadar sahaya ringkaskan


 NILAI

   Nilai setiakawan
Tengku Jaafar yang menjadi sahabat Encik Engku Ahmad bersama-sama melakukan aktiviti dengan baginda.

   Nilai keberanian
Keberanian Encik Engku Ahmad membentuk pakatan untuk menyerang Pahang.

3 Nilai kesetiaan
Setia mendengar perintah Sultan Terengganu berhenti di Kemaman untuk mengumpul pakatan menyerang Pahang.PENGAJARAN
1.  Kita hendaklah mempunyai keperibadian yang tinggi agar kita disukai rakan dan teman.
     2.  Kita hendaklah merantau untuk mencari pengalaman hidup.
3.  Kita hendaklah pandai membawa diri dan tidak menunjuk lagak semasa berada di perantauan.