ISU-ISU TERKINI

Sunday, August 7, 2016

TIP-TIP MENGHADAPI PEPERIKSAAN STPM

Tips Menghadapi Peperiksaan
Beberapa  Hari  Sebelum  Peperiksaan
-       Tidak lagi menonton TV atau membaca bahan yang tidak berkaitan dengan peperiksaan.
-       Tenangkan fikiran dengan mendekati Tuhan
-       Tidak dipengaruhi oleh kawan – kawan untuk melakukan aktiviti tidak berfaedah.
-       Lekatkan jadual peperiksaan dekat rumah, dan tandakan dengan jelas kertas yang akan diambil, supaya ahli keluarga boleh mengigatkan anda mengenainya.
Malam Sebelum Peperiksaan
-       Tidur lebih awal supaya boleh bangun awal.
-       Elakkan menonton televisyen
-       Pada sebelah malam memadai sekadar melihat secara kasar nota ringkas peperiksaan yang akan diambil esok.
-       Elakkan makan terlalu banyak pada waktu malam, elakkan makanan yang berminyak.
-       Seelok-eloknya minum sedikit minuman panas sebelum tidur.
-       Siapkan segala peralatan untuk digunakan dalam peperiksaan dengan lengkap dan sedia untuk digunakan.
-       Siapkan pakaian dan kasut sekolah.
Pagi Hari Peperiksaan
-       Bangun awal pagi dan solat subuh.
-       Ambil sarapan pagi.
-       Selesaikan segala “aktiviti peribadi” di rumah.
-       Jangan lupa bawa kad pengenalan dan alat tulis.
-       Jangan lupa bawa slip peperiksaan.
-       Pastikan tiba lebih awal ke tempat peperiksaan.
-       Sebelum masuk ke dalam dewan peperiksaan, lihat sepintas lalu nota ringkas.
-       Elakkan perbincangan akhir dengan kawan
-       Berdoalah agar dilapangkan pintu ilmu dan diterangkan hati untuk menjawab.
-       Bawa bekalan air & makanan (roti atau bekalan lain yang mudah dibawa lain yang mudah di bawa) sekiranya peperiksaan berlanjutan hingga ke tengah hari.
Di Dewan Peperiksaan
-       Berjalan dengan tenang ke meja anda dan berdoa sebaik sahaja duduk di kerusi anda.
-       Baca dan fahami arahan dengan betul.
-       Bahagikan masa dengan baik agar tidak tertumpu pada soalan sahaja.
-       Buat rangka jawapan secara kasar dahulu ( bagi esei)
-       Menulis dengan jelas dan mudah dibaca.
-       Menjawab dengan ringkas, padat dan tidak terbelit – belit.
Tamat Peperiksaan
-       jangan sesekali berbincang dengan jawapan yang telah anda atau rakan anda jawapkan.
-       Tugas anda seterusnya ialah bersedia untuk kertas peperikaan seterusnya.

*harap dengan tips ni membuatkan adik – adik atau kawan yang bakal menduduki peperiksaan sama ada UPSR, PMR, SPM atau STPM dengan tenang dan lebih bersedia. Semoga Berjaya menduduki peperiksaan. Bye…

WACANA BM PENGGAL 3 STPM- JENIS-JENIS WACANA

Jenis Penanda Wacana

Terdapat 5 jenis penanda wacana iaitu:

      1. Penanda penghubung
      2. Penanda rujukan 
      3. Penanda Penggantian
      4. Penanda leksikal
      5. Penanda elipsis atau pengguguran


 Penanda Penghubung
- Perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat dengan maklumat yang laindalam wacana.
- Tebahagi kepada 4 jenis iaitu

a. Penghubung tambahan (maklumat tambahan)
 - Contoh: dan, lalu, malahan, tambahan pula, lebih - lebih lagi, di samping itu, selanjutnya, pada masa yang sama, umpamanya, juga, dengan perkataan lain, tegasnya, selain itu, apalagi, atau, dan ertinya

b. Penanda Tentangan (pertentangan maklumat)
 - Contoh: tetapi, sebaliknya, namun, namun begitu, walaupun, walau bagaimanapun, walaupun begitu, cuma, biarpun begitu, memang, sebenarnya dan namun demikian

c. Penghubung Musabab (sebab berlakunya sesuatu)
 - Contoh: kerana, oleh sebab, oleh itu, oleh hal demikian, dengan itu, maka itu, dengan demikian, kerana itu, seperti yang diterangkan dansehubungan dengan itu

d. Penghubung Tempoh/Waktu (urutan masa, siri berlakunya sesuatu)
 - Contoh: pertama, seterusnya, kemudian, selanjutnya, selepas itu, maka, akhirnya, sekarang pun, yang kedua, sehingga hari ini, kesimpulannya, ketika ini dan pendeknya


Penanda Rujukan
Perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau prasa yang lain dalam wacana yang sama. 
Melibatkan penggunaankata ganti nama bagi merujuk perkataan dan frasa yang lain.
- Terdiri daripada kata ganti nama diri orang (pertama, kedua dan ketiga) dan kata ganti nama tunjuk (ini, itu, sini dan situ).
 - Contoh: Fatin bekerja di Warung Pak Ali. Dia sudah bekerja di situselama setahun.

Penanda Leksikal (pengulangan)
-  Melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa melalui pengulangan kata.
- Melibatkan kohensi atau pertautan antara perkataan atau frasa melalui pengulangan kata. 
- Unsur pengulangan perkataan terdiri daripada
    Perkataan yang sama makna(sinonim) - contoh: jelita dengan cantik
    Perkataan yang mempuyai makna umum dan khusus (hiponim) - contoh: Ayam dan kucing (binatang)
    Perkataan yang berlawanan (antonim) - cantik dengan hodoh
    Perkataan yang kehadirannya saling berkaitan (kolokasi)

Penanda Elipsis/Pengguguran
- Melibatkan pengguguran perkataan atau frasa yang telah dinyatakan dalam ayat sebelumnya.
- Pengguguran perkataan atau frasa mengaitkan maklumat yang telah diketahui oleh pembaca.
- Contoh: Semua peserta kursus telah masuk ke dalam dewan, Demikian juga dengan kami.
 
 Penanda Penggantian
- Perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama.
- Terdiri daripada frasa nama, frasa kerja atau klausa.
- Contoh: Pada pendapat saya, tindakan remaja lelaki itu salah,pendirian ini adalah muktamad.WACANA - PENGGAL 3 BAB 1


1.1 Konsep Wacana

Kamus Dewan Edisi Keempat - keseluruhan tutur yang merupakan satukesatuan, ucapan, pertuturan, percakapan, perbincangan atau pertukaran idea secara lisan.
Wacana merujuk kepada kesatuan fikiran yang utuh, sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan.

Asmah Haji Omar (1986) - keseluruhan perlahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa dan unsur - unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi.

Dari sudut kajian bahasa - unit bahasa yang terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, satu bab, satu cerita, sebuah buku, satu siri buku, dialog dan sebagainya.

Secara kesimpulannya, wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang mempunyai kesatuan fikiran yang utuh, sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan.

1.2 Ciri Wacana

Terdiri daripada 2 wacana yang utuh iaitu Kohensi dan Koheren

Kohensi - ciri yang ada keserasian antara satu sama lain antara unsur liguistik dengan yang lain dalam sesuatu wacana untuk hasilkan wacana yang lengkap.
- Jalinan ketatabahasaan yang utuh.
- Contoh

Koheren - kesinambungan idea yang terdapat dalam sebuah wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna.

- Jalinan idea yang utuh.


SAJAK KEMERDEKAAN DALAM BAHASA IBAN 2016

BAHASA IBAN-SAJAK HARI MERDEKA 2016MALAYSIA, DITU MEH PENGEREMBAI PENGERINDU SERETA PENYAYAU


digaga : Pengajar Sidi (SMK BANDAR BINTULU)

Bercurak gadung
tasik dalam menua
Selat Melaka - Nusantara
bisi pengerindu enda badu
bisi penyayau enda lenyau
iya ti ngasuh kitai lantang senang

bercurak ijau
rampa menua
Titiwangsa - Gua niah
tanah pesaka aki inek
bisi jelu endur ngasu
bisi rumput endur bepaut
ulih enseput lantang senawang

bercurak mansau
tanda enda mudah alah
bujang berani kempang
ngenyan sangkuh sumpit
mansang kitai mansang
Kuala Lumpur, Kuching, Putrajaya, Kota Kinabalu
nyadi ke tanda
kitai merdeka

Sains enggau teknologi
bepun, bepanggai, dikerembai
ari pemintar, pemandai, pengelandik
ngadaka mensia ti menyana
ti ulih megai menua
maju Malaysia terus maju

Malaysia
ditu meh pengerembai pengerindu
penyayau rayat Malaysia
merintah diri
lepas ari munsuh ti rerauh udah runtuh
aram kitai begempuru, bepadu
aram betugung, begerempung
ngetanka menua
awakka teguh
enda rubuh
biar beperekuh
enda meh berkuruh


Malaysia,
ti disayau
ti dirindu
aku jaga pengelikun
enda mudah ngeracun
laban ditu meh
pengerembai, penyangkai, pengkalan, menasan
endur aku berteduh
ngiga pemakai, ngiga penyamai

Malaysia,
Ditu meh pengerembai pengerindu sereta penyayau
Merdeka
Merdeka
Merdeka…….
Terima kasih, 

CONTOH KAJIAN TINDAKAN BAHASA MELAYU PT3

Kajian Tindakan

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGEMBANGKAN ISI KARANGAN (BERBENTUK UMUM – LANGKAH – LANGKAH ) TINGKATAN 2 DENGAN KAEDAH RAJAH

1.0 REFLEKSI
Sebagai akibatnya, isi soalan karangan yang berbentuk umum ( langkah-langkah ) sukar di kembangkan/dihuraikan oleh para pelajar dalam masa yang cepat dengan baik. Hal ini merupakan dapatan pemerhatian saya terhadap pelajar 2KT1 hasil analisis ujian bulanan yang pertama.
Bagaimana pelajar saya boleh mengembangkan isi karangan? Semua ini telah menjadi dorongan kepada saya untuk menjalankan kajian tindakan ini.

2.0 ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIAN
Saya mendapati semua pelajar 2KT1 tidak dapat mengembangkan isi karangan dengan baik dalam ujian 1 yang lepas atau melepasi markah 50% Walaupun mereka mengetahui isi karangan. Masalah ini jika tidak diatasi akan menyebabkan pelajar tidak dapat menulis karangan dengan baik dalam masa yang ditetapkan.
Oleh itu, saya yakin sekiranya pelajar dapat mengingat akronim tertentu, maka pasti pelajar dapat menjawab soalan tentang “langkah - langkah” dan sinonim dengannya. Hal ini akan meningkatkan keyakinan dan keseronokkan pelajar menulis atau mengarang seterusnya meningkatkan prestasi mata pelajaran bahasa Melayu kertas penulisan.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN
3.1 Objektif Am
Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menghurai isi karangan yang berbentuk umum ( langkah-langkah ) dan sinonim dengannya.
3.2 Objektif Khusus
Kajian ini bertujuan untuk membantu para pelajar mengembangkan isi / fakta tentang soalan karangan berbentuk umum ( langkah-langkah ) dan sinonim dengannya.

4.0 KUMPULAN SASARAN
Satu kelas iaitu Tingkatan 2KT 1 yang terdiri daripada 15 orang pelajar telah diambil sebagai responden kajian. Pelajar yang terlibat dikategorikan kepada 3 kategori iaitu;
• 5 orang – pelajar yang boleh menulis karangan secara biasa tanpa bantuan guru.
• 5 orang – pelajar yang boleh menulis karangan secara biasa dengan bantuan guru pada tahap minimum.
• 5 orang – pelajar yang boleh menulis karangan secara biasa dengan bantuan guru sepenuhnya.

5.0 PELAKSANAAN KAJIAN
Kajian Tindakan ini melibatkan empat fasa iaitu fasa tinjauan masalah, fasa analisis tinjauan masalah, fasa tindakan dan fasa refleksi. Kajian ini akan dijalankan selama 4 minggu dengan pengawasan pengkaji. Antara instrument kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah :
5.1. Ujian Pre Kemahiran mengembangkan isi soalan berbentuk umum ( langkah-langkah )
5.2. Kemahiran menggunakan Kaedah Rajah
5.3. Ujian Post kemahiran mengembangkan isi soalan umum ( langkah-langkah )

6.0 TINJAUAN MASALAH
6.1 Pemerhatian
Saya akan menyemak latihan yang diberi kepada pelajar. Jika ada kesilapan, pelajar akan diminta membuat pembetulan dan hantar semula latihan tersebut kepada saya.
6.2 Ujian Pra Kemahiran Mengembagkan Isi Soalan Umum ( langkah – langkah )
Kemahiran mencari fakta karangan soalan umum ( langkah-langkah ) .
Soalan : Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah mengatasi masalah kemalangan jalan raya hari ini
Sampel diminta mencari dan mengembangkan isi soalan ini.

7.0 ANALISIS TINJAUAN MASALAH
7.1 Analisis Pemerhatian
Pelajar mengambil masa yang lama ( hampir 1jamt untuk mengembangkan sekurang-kurangnya 3 isi tajuk karangan yang di beri)
7.2 Analisis Ujian Pra
Semua sample yang terlibat mengambil masa yang lama (lebih kurang 1jam ) untuk mengembangkan isi karangan;

- 6 orang dapat mengembangkan 3 isi karangan pada tahap sederhana
- 4 orang dapat mengembangkan 2 isi pada tahap sederhana
- 4 orang dapat mengembangkan 1 isi pada tahap sederhana
- Seorang tdapat mengembangkan 2 isi pada tahap lemah

8.0 TINDAKAN YANG DICADANGAKAN
8.1 Kaedah Rajah
Kaedah ini telah digunakan dan dipilih memandangkan ia dapat menarik perhatian dan minat pelajar. Justeru proses memahami dan mengingat menjadi mudah Antara Langkah ;

8.1 Guru Menyebut akronim “KISMme” dan pelajar diminta mengikutnya

8.2 Guru memperkenalkan maksud setiap huruf ;

K – KERAJAAN
I - IBU BAPA
S – SEKOLAH
M – MASYARAKAT
me –MEDIA MASSA

8.3 Pelajar kemudian ditanya dengan soalan ;

Apakah yang dapat dibuat oleh (KISMme ) ?
Bagaimana caranya
Apakah contohnya ?

8.4 Guru dan pelajar berbincang kaitan rajah di bawah dengan soalan yang diajukan

K - K APA/ BAGAIMANA /CONTOH
- U

I - A APA / BAGAIMANA / CONTOH
- M

S - K APA / BAGAIMANA /CONTOH
- K

M - KJ APA / BAGAIMANA /CONTOH
K

Me – PTI APA / BAGAIMANA /CONTOH

8.4 Pelajar dikehendaki menulis jawapan daripada soalan yang diberi9.0 JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN

Bil Aktiviti Tarikh Pelaksanaan
1 Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal 23 Mac 2008
2. Merancang tindakan 24 Mac 2008
3. Menulis proposal kajian 24 Mac 2008
4. Melaksanakan kajian tindakan (aktiviti 1 ) 3 April 2008
5. Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti 1 ( dalam panitia ) 3 April 2008
6. Melaksanakan tindakan ( aktiviti 2 ) 9 April 2008
7. Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti 2 ( dalam panitia ) 9 April 2008
8. Ujian untuk mengesan pencapaian pelajar 17 April 2008
9. Refleksi kajian 17 April 2008
10. Menulis laporan kajian 21 April 2008
11. Pembentangan dapatan kajian 28 April 2008

10.0 KOS KAJIAN

KERTAS A 4 = 1 RIM ( RM 8.50 )11.0 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN

Fasa pelaksanaan tindakan ini melibatkan dua kali perjumpaan bersama pelajar. Kaedah rajah dan penjelasan langkah – langkah pelaksanaannya digunakan untuk pertama kali. Selepas analisis dan refleksi dijalankan, Kaedah ini diulang semula untuk perjumpaan kali kedua. Akhir sekali Ujian Post Kemahiran MENGEMBANGKAN isi karangan berbentuk umum ( langkah-langkah ) dijalankan untuk menguji keberkesanan kaedah ini.


12.0 REFLEKSI KESELURUHAN

Hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah akronim dapat meningkatkan kemahiran mengembangkan isi karangan berbentuk umum ( langkah –langkah dan yang sinonimnya) dalam masa yang singkat. Hal ini kerana pelajar yang dapat mencari kata kunci mengembangkan isi karangan yang tepat dan cepat, akan membantu mereka mengarang dengan baik atau sekurang-kuranngnya menepati kehendak soalan.

13.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA

Untuk kajian seterusnya, saya berharap dapat mengembangkan kaedah rajah ini dalam tajuk karangan yang lain. Selain itu, saya akan memilih akronim yang mudah dingat dan sesuai dengan pelajar.


TEKS PENGACARA MAJLIS SEMPENA HARI GURU

Sebelum membuat teks ucapan, pengacara majlis perlu tahu tentatif program terlebih dahulu

Tentatif Program Hari Guru SMK Bandar Bintulu 2016

7.25     Pelajar berkumpul di Dataran Perhimpunan

7.30     Perarakan guru dari Dataran Perhimpunan ke dewan sekolah

7.40     Ucapan aluan pengecara majlis

            Bacaan doa

            Nyanyian lagu Negaraku,

7.50     Ucapan wakil pelajar

8.00     Ucapan perutusan

            i) Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

            ii) Menteri Pelajaran Malaysia

8.30     Perlancaran Hari Guru Peringkat Sekolah (Pengetua)

8.35     Bacaan ikrar dan Nyanyian lagu guru Malaysia

8.50     Persembahan Pelajar


9.00     Persembahan Guru

LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN PRESTASI SUKAN NEGARA-KARANGAN BM STPM PENGGAL 1

              Sukan bukan sahaja menjamin kesihatan, malah memupuk semangat kesukanan dan mengharumkan nama ahli sukan serta negara. Kini, bidang sukan penuh dengan persaingan hebat. Tanpa persediaan yang secukupnya, agak sukar bagi ahli sukan bersaing di arena antarabangsa. Oleh itu, langkah penggunaan perubatan yang melibatkan penjagaan kesihatan, rawatan kecederaan, dan makanan seimbang dalam lapangan sukan amat penting. Namun langkah-langkah lain perlu diberi perhatian untuk meningkatkan prestasi ahli sukan.

            Langkah memanfaatkan perubatan moden memang telah meningkatkan prestasi ahli sukan. Penyediaan makanan yang seimbang bersandarkan keperluan ahli sukan merangsang prestasi mereka. Minuman isotonik, vitamin, dan ramuan khas (jamu) dapat memperkuat daya tahan dan tenaga ahli sukan. Minuman ini dapat mengelakkan keletihan dan membekalkan tenaga baharu. Ubat-ubatan moden seperti steroid dan dadah yang diizinkan juga telah memperkuat otot-otot ahli sukan. Masalah kecederaan, misalnya ketegangan otot dan ligamen terkoyak, dapat diatasi dengan mudah melalui rawatan fisioterapi. Perubatan yang terkini telah membantu ahli sukan memulihkan kecederaan mereka dalam masa yang singkat untuk cabaran seterusnya.

            Percaturan politik dalam persatuan-persatuan sukan juga harus dibanteras demi kemajuan sukan. Punca utama kemerosotan mutu sukan kita ialah kekurangan kerjasama antara Majlis Sukan Negara (MSN), Majlis Olimpik Malaysia (MOM), dan persatuan-persatuan sukan. Percaturan politik dalaman seperti perebutan kuasa dan jawatan juga menjejaskan mutu sukan. Masa, tenaga, dan wang dibazirkan kerana perebutan yang sia-sia ini. Terdapat pemimpin yang sudah lewat usianya memegang tampuk selama berpuluh-puluh tahun tanpa membawa sebarang perubahan dan kemajuan kepada bidang sukan tersebut. Mereka juga enggan memberikan laluan kepada orang baharu. Keadaan ini haruslah dibetulkan jika kita mahu memajukan sukan tanah air. Tegasnya, keutuhan persatuan sukan juga penting.

            Peningkatan prestasi ahli sukan juga dipengaruhi oleh kemudahan latihan yang lengkap. Jurulatih yang profesional dapat memberikan tunjuk ajar yang bernas. Untuk tujuan itu, kita misalnya telah mengupah jurulatih dari China dan Denmark dalam sukan badminton, jurulatih Rusia dalam sukan gimnastik, dan jurulatih Bulgaria dalam sukan angkat berat. Peralatan yang lengkap lagi canggih telah meningkatkan prestasi ahli sukan. Stadium tertutup membolehkan latihan dijalankan tanpa dipengaruhi cuaca, misalnya pembinaan velodrom dan gelanggang badminton amat membantu dalam latihan sukan. Pendedahan kepada persaingan peringkat antarabangsa membolehkan ahli sukan mendapat pengalaman baharu. Perancangan skim latihan yang rapi juga penting untuk meningkatkan mutu sukan.

            Kita juga perlu menanam sikap berdedikasi dan semangat kental ahli sukan negara. Jika seseorang ahli sukan berbakat, sanjungan tinggi akan diberikan kepadanya. Insentif dan ganjaran melimpah sentiasa menunggunya. Namun tanpa dedikasi, tekad, dan azam, mutu persembahan mudah luntur dan tidak dapat bertahan lama. Misalnya, pelibatan pemain bola sepak semipro dalam gejala rasuah di Malaysia telah menyebabkan mutu bola sepak negara merosot. Sebaliknya, bekas ahli sukan negara seperti Allahyarham Mokhtar Dahari, Tan Aik Huang, Abdul Malek Noor, dan Nurul Huda Abdullah mempunyai semangat kental. Mereka berlatih dengan gigih dan berdedikasi untuk mengharumkan nama Malaysia dalam sukan.

            Pemberian insentif yang tidak keterlaluan turut meningkatkan prestasi atlet. Insentif ini diberikan dalam bentuk wang atau peluang tertentu. Banyak ahli sukan kita terpaksa bersara ketika prestasi mereka memuncak kerana mementingkan kehidupan masa depan mereka. Sesetengahnya pula tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya dalam sukan kerana terpaksa bekerja menyara keluarga. Oleh itu, insentif kewangan, lesen perniagaan, dan sebagainya akan menggalakkan ahli sukan menumpukan perhatian dalam sukan kerana mereka tidak perlu bimbang tentang masa depan mereka. Akan tetapi, insentif wang yang berlebihan sehingga ahli sukan menjadi jutawan akan menyebabkan ahli sukan hidup mewah lalu hilang semangat berjuang.

            Tegasnya, langkah badan-badan sukan menerapkan kemajuan dalam bidang perubatan telah menjulang mutu sukan negara ke tahap yang lebih tinggi. Akan tetapi, penyalahgunaan ubat-ubatan haram juga dapat menjahanamkan mutu sukan. Oleh itu, langkah menerapkan perancangan yang bersepadu menjadi tunjang kejayaan para atlet dalam lapangan sukan.
                                                               (610 patah perkataan)