ISU-ISU TERKINI

Monday, October 10, 2011

ARAS TAKSONOMI BLOOM DAN KEMAHIRAN


Aras Taksonomi dan Kemahiran
Kata Kunci  Perlakuan dalam Hasil Pembelajaran
Pengetahuan
(Mengingat kembali data dan maklumat)
Mendefinisikan, mengenal pasti, menyenaraikan, melabel, menamakan, menyebut, menulis semula, menyatakan, menggalurkan
Kefahaman
(Keupayaan menangkap maksud sesuatu)
Menghuraikan, membincangkan, menerangkan, menulis semula dalam bentuk lain (memparafrasa),  membezakan, melanjutkan, memberi contoh yang mudah, menterjemahkan
Aplikasi
(Keupayaan  menggunakan perkara yang diajar dalam situasi baharu dan nyata)
Menggunakan, mengubah, menunjuk cara, meminda, mengendalikan, menghubungkaitkan, menemui, mengubah suai, menyediakan, menyelesaikan.
Analisis 
(Keupayaan mencerakinkan sesuatu dalam komponennya supaya mudah difahami)
Mencerakin, mengkategori, mengasingkan, memilih, membezakan, menjelaskan dengan contoh, membahagikan, menggariskan
Sintesis
(Kebolehan mencantumkan bahagian-bahagian untuk menjadikannya bentuk yang sempurna)
Menggabungkan, menggubah (bunga), mereka cipta, mereka bentuk, merancang, mengumpulkan, mengelolakan, merumuskan, mengesyorkan, mencadangkan
Penilaian
(Kebolehan menghakimi/ menilai)
Menilai, menyimpulkan, mengupas, membuat justifikasi, , menunjukkan perbezaan, membezakan, mentafsir, menghubungkan, menyokong, memilih

No comments:

Post a Comment