ISU-ISU TERKINI

Monday, October 10, 2011

KARANGAN RANGSANGAN PMR: USAHA-USAHA MEWUJUDKAN PERPADUAN KAUM


CONTOH 3-HASIL PENULISAN PELAJAR(KARANGAN RANGSANGAN)
Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha mewujudkan perpaduan kaum antara rakyat di negara kita.

 #GAMBAR TENTANG PELBAGAI KAUM DI MALAYSIA#

Sejak kebelakangan ini,perpaduan antara kaum di negara kita semakin renggang. Apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara ini?


Antara usaha untuk mewujudkan perpaduan adalah dengan mengamalkan sikap saling menghormati antara kaum.Tamsilnya,rakyat yang berlainan kaum mestilah menghormati adat kaum yang lain.Natijahnya,hal ini akan mewujudkan persefahaman antara mereka.


Selain itu,dengan menghayati Rukun Negara,perpaduan kaum akan dapat diwujudkan.Tamsilnya,Rukun Negara yang kelima menjelaskan bahawa rakyat Malaysia perlu bersopan dan bertatasusila.Dengan berpaksikan Rukun Negara ini,maka perpaduan akan dapat diwujudkan.


Usaha yang seterusnya adalah dengan membanyakkan lagi sekolah kebangsaan.Sebagai contoh, sekolah menengah dan sekolah rendah kebangsaan perlu dibanyakkan di kawasan majoriti penduduknya berbilang kaum.Hal ini secara tidak langsung memupuk semangat perpaduan kerana mereka belajar di bawah satu bumbung yang sama.


Konklusinya,terdapat pelbagai usaha untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.Caranya,dengan memahami dan bergaul mesra sesama manusia tidak kira bangsa mahupun agama.

No comments:

Post a Comment