ISU-ISU TERKINI

Friday, July 15, 2011

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Tingkatan                               : 4 Cerdas

Bilangan Pelajar                    : 36 orang

Tarikh                                     : 17 Februari 2011

Masa                                       : 7.30-8.10 pagi (40 minit)

Mata Pelajaran                      : Bahasa Melayu

Tema                                      : Gaya Hidup Sihat

Tajuk                                      : Gaya Hidup Punca Obesiti

Bidang                                    : Maklumat

Hasil Pembelajaran
Huraian Hasil Pembelajaran

HPU

8.0     Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.

HPK
8.4    Mengolah maklumat secara koheran
         untuk tujuan tertentu. 

Aras 1 (iii)

Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam maklumat.

Objektif Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat menghuraikan secara bertulis satu faktor obesiti dan satu perenggan karangan sekurang-kurangnya 50 patah perkataan.

Pengetahuan/Kemahiran sedia ada

  • Pelajar telah mengetahui format menulis karangan dalam pelajaran yang lepas.
  • Pelajar telah mempelajari kata kerja dalam pelajaran yang lepas.

Penyerapan

  • Nilai murni       :           Pembelajaran sepanjang hayat dan kerjasama.

  • Ilmu                 :           Kesihatan.

  • KBKK              :           Menjana idea – pelajar melakukan sumbang saran bagi  
                                               memperoleh idea yang bernas.Penggabungjalinan
·         HHP                :           2.3 Aras 1 (ii) 
                                   Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan  
                                   pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

  • Tatabahasa     :           Kata kerja –menggunakan kata kerja bagi menyatakan      
                                   perlakuan dalam amalan gaya hidup punca obesiti.

  • Perkataan       :           -

No comments:

Post a Comment