ISU-ISU TERKINI

Wednesday, July 27, 2011

LEMBARAN PENGURUSAN GRAFIK KOMSAS

WARKAH KEPADA GENERASI
1) Nyatakan maksud setiap rangkap sajak Warkah kepada Generasi
Rangkap 1:_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rangkap 2:_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rangkap 3:_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Apakah tema sajak Warkah kepada Generasi?
__________________________________________________________________________________________________

3) Nyatakan tiga persoalan dalam Sajak Warkah Kepada Generasi.
i)________________________________________________________________________________________________
ii)________________________________________________________________________________________________
iii)_______________________________________________________________________________________________

4) Apakah nada untuk sajak Warkah kepada Generasi?
_________________________________________________________________________________________________

5) Kenal pasti contoh unsur gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Warkah kepada Generasi.
i) Metafora (Perbandingan atau kiasan yang mengandungi dua kata, iaitu konkrit [sesuatu yang dapat digambarkan/boleh dilihat] dan abstrak [tidak dapat dilihat]).
Contoh:__________________________________________________________________________________________
ii) Sinkope ( Penyingkatan kata)
Contoh:___________________________________________________________________________________________
iii) Asonansi ( Pengulangan huruf vokal)
Contoh:___________________________________________________________________________________________
iv) Aliterasi (Pengulangan huruf konsonan)
Contoh:___________________________________________________________________________________________

6) Nyatakan tiga nilai yang terdapat dalam sajak Warkah kepada Generasi.
i)_________________________________________________________
ii)________________________________________________________
iii)________________________________________________________

7) Nyatakan tiga pengajaran yang terdapat dalam sajak Warkah kepada Generasi.
i)________________________________________________________________________________________________
ii________________________________________________________________________________________________
iii________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment