ISU-ISU TERKINI

Friday, July 15, 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

                                                  
Tingkatan                               :  4 Bijak

Bilangan Pelajar                    :  36 orang

Tarikh                                     :  17 Mac 2011

Masa                                       :  9.50 - 10.30 pagi (40 minit)

Mata Pelajaran                      :  Bahasa Melayu

Tema                                      :  Teknologi Maklumat

Tajuk                                      :  Internet : Memudahkan atau memudaratkan

Bidang                                    :  Maklumat

Hasil Pembelajaran
Huraian Hasil Pembelajaran

HPU

4.0  Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan.

HPK

4.2  Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil untuk meyakinkan pihak yang terlibat.


Aras 1 (ii)

Menganalisis dan menentukan pilihan berdasarkan aspek yang tertentu.

Objektif Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat menghuraikan dua kesan penggunaan internet yang memudahkan dan dua lagi kesan pengunaan internet yang boleh memudaratkan.

Pengetahuan/Kemahiran sedia ada

  • Pelajar pandai menggunakan komputer
  • Pelajar pernah melayari internet

Penyerapan

  • Nilai murni                   :           Pembelajaran sepanjang hayat dan kerjasama.

  • Ilmu                             :           Pengetahuan.

  • KBKK                          :           Menjana idea – pelajar melakukan sumbang saran bagi  
                                                            memperoleh idea yang bernas.

Penggabungjalinan

·         HHP                            :           2.3 Aras 1 (ii) 
                                                Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan  
                                                pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

·         Kemahiran Bahasa     :           Bertutur – Berhujah mempertahankan pendapat.

·         Kosa Kata                   :           Penggodam, laman,salinan lembut dll.

No comments:

Post a Comment