ISU-ISU TERKINI

Friday, July 15, 2011

RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
(MODEL DISKUSI)


                                                 
Tingkatan                               :  2 Al-Farabi

Bilangan Pelajar                    :  30 orang

Tarikh                                     :  31 Mac 2011

Masa                                       :  40 minit

Mata Pelajaran                      :  Bahasa Melayu

Tema                                      :  Teknologi

Tajuk                                      :  Menonton televisyen: positif atau negatif

Bidang                                    :  Maklumat


Hasil Pembelajaran
Huraian Hasil Pembelajaran

HPU

4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan.

HPK

4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil untuk meyakinkan pihak yang terlibat.


Aras 1 (ii)

Menganalisis dan menentukan pilihan berdasarkan aspek yang tertentu.

Objektif Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat mengemukakan dua kesan positif dan dua kesan negatif menonton televisyen dalam satu perenggan lengkap, tidak kurang daripada 30 patah perkataan.  

Pengetahuan/Kemahiran sedia ada

  • Pelajar pernah menonton dan mengetahui variasi rancangan televisyen.
  • Pelajar mengetahui kesan daripada menonton televisyen.

Penyerapan

  • Nilai murni                   :           Pembelajaran sepanjang hayat dan kerjasama.

  • Ilmu                             :           Pengetahuan.

  • KBKK                          :           Menjana idea – pelajar melakukan sumbangsaran bagi  
                                                            memperoleh idea yang bernas.

Penggabungjalinan

·         HHP                            :           2.3 Aras 1 (ii) 
                                                Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan  
                                                pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

·         Sebutan dan Intonasi  :           Menggunakan sebutan bahasa baku dalam                                                              pembentangan.

·         Tatabahasa                 :           Penggunaan “di” sebagai kata kerja atau kata sendi.

·         Kemahiran Bernilai Tambah:  Kemahiran berfikir

No comments:

Post a Comment