ISU-ISU TERKINI

Friday, July 15, 2011

RPH BM TING. 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
(MODEL KOPERATIF)


Tingkatan        :  2 Cemerlang
Tarikh              :  28 Mac 2011
Masa               :  12.00 tengahari – 12.40 tengahari ( 40 minit )
Bil. Pelajar       :  22 orang
Tema               :  Makanan dan kesihatan                 
Tajuk               :  Makanan segera memudaratkan kesihatan.
Bidang             :  Maklumat


Hasil Pembelajaran
Huraian Hasil Pembelajaran

HPU

7.0  Mendapat maklumat daripada
       pelbagai sumber yang didengar, dibaca    
       dan ditonton.

 HPK
7.1  Mengenal pasti dan menyatakan  
      gambaran keseluruhan, idea utama, isi
      penting dan isi relevan tentang bahan
      yang didengar, dibaca dan ditonton.


Aras 2 (i)

Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.Objektif Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat mengenal pasti tiga kesan pengambilan makanan segera dan langkah-langkah mengurangkan pengambilan makanan.

Pengetahuan/ kemahiran sedia ada :

  • Pelajar mengetahui mengenai jenis makanan segera.Penyerapan  

·         Nilai murni       :           Bertanggungjawab, kerjasama, keprihatinan dan keberanian.

·         Ilmu                 :           Pengetahuan·         KBKK              :  Menjana Idea - pelajar melakukan sumbang saran tentang 

                                      langkah - langkah mengurangkan pengambilan makanan segera.


Penggabungjalinan

  • HHP                            :  7.1 Aras 1 (ii)
   Memahami dan menyatakan makna perkataan dan   
   rangkai kata berdasarkan konteks.

  • Tatabahasa                 :  Kata Adjektif –  Kata adjektif yang terdapat semasa                                                             pembentangan dan lembaran soalan.

Kemahiran bahasa      :  Kemahiran membaca, mendengar, dan menulis

No comments:

Post a Comment