ISU-ISU TERKINI

Tuesday, February 10, 2015

GAYA BAHASA NOVEL DI SEBALIK DINARAGAYA BAHASA
1.        Kata ganda
Contohnya : susup-sasap , kira-kira , tiba-tiba , kedua-dua
Bersama-sama  menggaru-garu
1.        Metafora
Contohnya  :dada turun naik, mengangkat bahu (m/s 58), duduk tegak

1.        Hiperbola
Contohnya : angkat-angkat kening.

1.        Simile :
Contohnya : Seperti tidak mahu dilepaskan.
Contohnya : Bagaikan member amaran

1.        Sinkope
Contohnya : saja, kejap, dah , tak,

1.        Personifikasi
Contohnya ; Dia mengganggap ini rezeki yang datang bergolek.
Contohnya ; …hanya bumi dari radio teksi yang menyulam keheningan.

1.        Kata pinjaman
Contohnya :
Bahasa Inggeris - retinal scanner, penetrator, physical backup, hyperyisor.

No comments:

Post a Comment