ISU-ISU TERKINI

Tuesday, February 10, 2015

TEMA DAN PERSOALAN NOVEL DI SEBALIK DINARATEMA

Penggunaan teknologi maklumat yang begitu canggih boleh menguasai pemikiran manusia sehingga hilang rasa kemanusiaan walaupun dalam kalangan ahli keluarga sendiri.

PERSOALAN

1.         Hubungan kekeluargaan hancur akibat mengejar kemajuan teknologi maklumat sehingga sanggup mengeksploitasi anak demi kepentingan visi dan misi seorang bapa.
2.         Hubungan kemanusiaan musnah akibat kerakusan mengejar kecanggihan sistem teknologi maklumat.
3.         Kemusnahan rumah tangga akibat tindakan suami atau bapa yang mementingkan teknologi maklumat.
4.         Hubungan kasih sayang antara manusia walaupun bukan dari darah daging sendiri.

No comments:

Post a Comment