ISU-ISU TERKINI

Wednesday, March 16, 2011

BAHASA CAKAP MULUT

Pada hari ini, terdapat seorang pelajar yang menggunakan bahasa cakap mulut semasa membuat pembentangan dalan kelas Semantik dan Pragmatik. Dia bertanya seperti berikut:
i) Macam mana kamu tahu bahawa hiponim sama maksud dengan hipernim?


Komen:
Bahasa basahan juga disebut sebagai bahasa kolokial. Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi. Klausa “macam mana” tidak sesuai digunakan dalam situasi formal. Sepatutnya adalah seperti berikut:
i) Bagaimana kamu tahu bahawa hiponim sama maksud dengan hipermin?

No comments:

Post a Comment