ISU-ISU TERKINI

Thursday, March 3, 2011

MARTABATKAN BAHASA MELAYU

Oleh sebab saya terlalu sibuk dengan kuliah, maka hasil penulisan saya ini lebih kepada situasi yang berlaku di dalam bilik kuliah. Kadang-kadang dalam satu hari, jadul saya padat untuk kuliah. Situasi yang saya hendak kongsikan adalah pengaruh yang mengagungkan bahasa lain seperti bahasa inggeris. Dalam pembentangan tadi terdapat seorang pelajar yang menggunakan klausa “main game”.

Komen:
Inilah akibatnya mengagungkan bahasa lain sedangkan bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu yang tinggi martabatnya. Perkataan “main” dalam bahasa Inggeris ialah “game”. Dalam situasi ini, penggunaan klausa tersebut lewah, yakni kedua-dua perkataan tersebut membawa maksud yang sama. Jika kita tidak menguasi bahasa inggeris, kita harus menggelakkan diri daripada menuturkannya. Sebagai orang Melayu tulen, kita seharusnya megah dengan bahasa Melayu dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.

No comments:

Post a Comment