ISU-ISU TERKINI

Wednesday, March 9, 2011

PERSAMAAN DIALEK DAN PERBEZAAN MAKNANYA

Semenjak bergelar mahasiswa di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), pelbagai dialek yang saya telah pelajari. Satu pekara yang agak menarik ialah bahasa dialek. Terdapat satu perkataan yang sama membawa maksud yang berlainan. Contohnya perkataan “saing”. Jika kawan saya yang berasal dari Johor menyebut perkataan “saing” saya tahu bahawa dia ingin mengajak saya pergi bersama-sama. Sekiranya kawan saya berasal dari Kelantan menyebut perkataan tersebut, itu bererti saya adalah kawannya. Semasa semester satu dahulu saya agak keliru.

Komen:
Bahasa dialek sesuatu kawasan mempunyai perkataan yang sama, tetapi berbeza daripada segi makna perkataan tersebut. Kadang-kala bahasa dialek ini akan mengelirukan seseorang penutur yang bukan datangnya dari daerah yang sama. Sebaiknya kita haruslah belajar bahasa dialek dari negeri-negeri lain untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Inilah cabaran kita sebagai guru. Jika kita mengajar di Kelantan, kita harus memahami bahasa dialek Kelantan, begitu juga dengan sebaliknya.

No comments:

Post a Comment