ISU-ISU TERKINI

Tuesday, March 1, 2011

BAHASA LISAN

Pada hari ini, situasi yang saya nak kongsikan bersama kamu semua mengenai perkataan “nak”. Perkataan “nak” hanya digunakan dalam lisan sahaja, yakni bahasa pertuturan sosial. Dalam pembentangan video tadi, terdapat satu kumpulan yang penggunakan perkataan “nak”.

Komen:
Penggunaan perkataan “nak” dalam situasi formal adalah salah kerana perkataan tersebut hanya sesuai digunakan dalam situasi tidak formal. Perkataan yang seharusnya ialah “hendak”.

No comments:

Post a Comment