ISU-ISU TERKINI

Monday, February 28, 2011

PENGARUH MEDIA MASSA

Dalam pembentangan tadi, terdapat satu kumpulan yang menggunakan kesalahan ejaan. Mereka sengaja melakukan kesalahan tersebut kerana ingin mewujudkan video klasik. Mereka menggunakan perkataan “TAMMAT”

Komen:
Dewasa ini, media memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat hari ini tidak kira tua ataupun muda. Hal ini kerana masyarakat lebih suka kepada media seperti video, movie, dan sebagainya. Penggunaan kesengajaan kesalahan ejaan dalam pembentangan berbentuk media adalah tidak salah dan tidak digalakkan. Hal ini kerana ia dapat mempengaruhi masyarakat yang menontonnya. Kita takut masyarakat keliru dengan ejaan yang sebetulnya. Ejaan “tammat” adalah salah. Ejaan sepetutnya adalah “tamat.

No comments:

Post a Comment