ISU-ISU TERKINI

Friday, February 25, 2011

KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI

Pada waktu petang, kira-kira pukul 4.30 p.m, saya pergi ke pekan Tanjong Malim untuk memotong rambut. Tukang gunting dalam salon tersebut ialah lelaki berbangsa cina. Umurnya kira-kira 50-an. Tukang gunting tersebut kurang mahir berbahasa Melayu. Hal ini kemungkinan dia dahulu tidak bersekolah di sekolah Melayu. Apabila saya bercakap dengannya, ada sesetangah perkataan melayu tidak difahaminya. Apabila dia tidak faham perkara yang saya ujarkan, saya terus menukar ayat yang saya gunakan kepada ayat yang difahamnya.

Komen:
Dalam kehidupan seharian, bahasa memainkan peranan penting untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkara yang harus diambil perhatian adalah kita haruslah pandai menyesuaikan bahasa yang kita gunakan agar orang yang mendengarnya memahami perkara yang kita perkatakan. Laras bahasa yang kita gunakan sangat penting untuk mewujudkan berkomunikasi dua hala secara mesra.

No comments:

Post a Comment