ISU-ISU TERKINI

Thursday, February 24, 2011

BAHASA HALUS

Dalam kelas tadi, saya dapati ada seorang pelajar yang menggunakan bahasa basahan. Dia menyebut perkataan “berak”. Perkataan tersebut merupakan perkataan basahan. Semasa di dalam kelas, bahasa basahan tidak sesuai digunakan kerana kurang sopan. Bahasa yang sesuai ialah bahasa halus.

Komen:
Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur. Kedudukan, pangkat, umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kata ganti nama. Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam pertuturan serta surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan. Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang. Perkataan “berak” harus ditukar kepada perkataan “buang air besar”. 

No comments:

Post a Comment