ISU-ISU TERKINI

Friday, March 4, 2011

KEKELIRUAN BAHASA MEMPENGARUHI BUDAYA

Petang tadi adalah kelas Pengajaran Teknologi dan Penaksiran 2. Kami mempunyai tugasan makro iaitu mengajar mengikut situasi sebenar di sekolah tetapi dalam kalangan kami sendiri yang pura-pura menjadi murid. Dalam makro tersebut, terdapat seorang pelajar yang membuat pengajaran yang terikut-ikut dengan bahasa lisan. Arahannya berbentuk bahasa percakapan dalam situasi tidak formal. Contohnya, buat balik, ulang balik dan sebagainya.

Komen:
Perkara di atas berlaku kerana pengaruh daripada bahasa lisan yang digunakan oleh kita dalam perbualan sosial seperti di dalam rumah, di pasar, di luar kelas dan sebagainya. Dalam situasi formal, arahan seperti itu tidak digalakkan. Sepatutnya, klausa tersebut ditukar menjadi “buat semula”, ulang semula”. 

No comments:

Post a Comment