ISU-ISU TERKINI

Saturday, November 26, 2011

MEMANFAATKAN LAMAN SOSIAL SEPERTI "FACEBOOK" DAN "TWITTER" UNTUK TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA


Sebelum ini, semasa sesi pengajaran kita sering kali  menggunakan kaedah  pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan menggunakan pendekatan perbincangan dalam kumpulan. Namun  begitu, perbincangan sering gagal berfungsi sebagai satu unit kerana interaksi yang berkesan sesama pelajar tidak berlaku. Oleh itu,  sebagai guru yang kreatif,  sebagai kita sepatutnya menggunakan peluang perkembangan ICT, iaitu laman sosial seperti  Facebook dan Twitter yang menjadi kegilaan remaja dewasa ini untuk memperbaiki kaedah perbincangan secara kumpulan (Rossafri Mohamad & Shabariah Binti Mohamad Shariff, 2011).

Menurut Caroline dan Terri (2009), amat penting bagi guru untuk memperkenalkan rangkaian sosial kepada pelajar. Sebagai tugasan elektif, guru boleh meminta pelajar untuk membuka akaun Facebook dan Twitter sendiri kemudian menjadi kawan kepada kumpulan yang guru bina untuk para pelajar. Dengan membina peralatan dalam struktur social Facebook atau Twitter akan mengalakkan lebih banyak interaksi antara guru dengan pelajar. Kemudian ,guru boleh memuat naik tugasan atau bahan pengajaran untuk pelajar ke dalam laman sosial tersebut. Dengan ini, pelajar akan memberikan maklum balas tentang jawapan atau masalah yang mereka hadapi dalam menyelesaikan masalah serta merta. Pelajar akan mendapat jawapan dari keraguan yang mereka hadapi dalam subjek tersebut terus menerus dari gurunya tanpa perlu menunggu dalam jangka masa yang lama. Misalnya, guru memuat naik sebuah video mengenai kemalangan jalan raya dan meminta pelajar secara berkumpulan untuk memberi ulasan atau pandangan tentang punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya . Pelajar juga dikehendaki memberi komen terhadap pandangan atau pendapat kumpulan lain. Dengan wujudnya kaedah ini secara tidak langsung dapat merangsang pelajar yang pasif dan sukar untuk memberi idea atau bercakap semasa di dalam kelas. Mereka akan mudah terangsang dan teruja untuk memberi idea dan pandangan sekiranya ada dalam kalangan rakan-rakan mereka memberi komen mengenai sesuatu isu yang telah dibangkitkan oleh guru.

Selain itu juga, guru boleh menyampaikan maklumat dan bahan pengajaran berguna kepada pelajar, secara pantas maklumat tersebut diterima oleh pelajar. Dengan ini, dapat melahirkan pelajar yang berkemahiran menggunakan ICT dan laman sosial serta berdikari menyelesaikan masalah pembelajaran dan tugasan mereka. Oleh itu, penggunaan laman  sosial  dalam pembelajaran bahasa menjadikan P&P lebih bermakna dan menyeronokkan. Tambahan pula, selaras dengan perkembangan ICT  bagi membolehkan pelajar mengakses maklumat mengikut masa dan kebebasan pelajar mereka sendiri. Keadaan ini secara tidak langsung akan menggalakkan proses penambahan dan percambahan ilmu pengetahuan.

RUJUKAN
Rossafri Mohamad & Shabariah Binti Mohamad Shariff (2011). Kesan Penggunaan Laman Sosial ke atas Kaedah Perbincangan di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah. Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, Jilid 1. Universiti Sains Malaysia.

No comments:

Post a Comment