ISU-ISU TERKINI

Saturday, November 26, 2011

PENGGUNAAN FACEBOOK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA


Penggunaan Facebook dalam pengajaran dan pembelajaran adalah perkara baru dalam inovasi pendidikan di Malaysia. Sebagai pereka bentuk pendidikan di sekolah, guru boleh membina Facebook yang interaktif bagi membolehkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan lebih efektif dan fleksibel. Perhubungan dan komunikasi berkembang dengan pesat sejak Internet diperkenalkan di seluruh dunia. Perkembangan ini juga menyebabkan peningkatan populariti Social Network Services (SNS) atau yang lebih dikenal dengan jaringan sosial. Jaringan sosial yang sangat popular pada masa ini ialah Facebook. Facebook pada saat ini telah menarik minat berbagai kalangan tenaga pengajar untuk dimanfaatkan dalam komunikasi berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran secara online. Fenomena ini menarik, kerana pada awalnya Facebook sebagai salah satu jaringan sosial yang bertujuan sebagai tempat saling berinteraksi antara seorang individu dengan individu lain kemudian dilihat oleh sebagian para akademik sebagai peluang untuk dimanfaatkan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran online.Sebagai seorang guru, kita mestilah mempunyai pelbagai cara dan kreativiti untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan "Facebook" dan Twitter". Melalui laman sosial ini, pelajar akan lebih berminat untuk mencubanya. Tetapi guru hendaklah menetapkan syarat terlebih dahulu dengan mewajibkan semua pelajar mempunyai akaun "Facebook" dan "Twitter" terlebih dahulu. Kemudian, guru mewajibkan semua pelajar untuk menyertai segala perbincangan yang akan dimuatnaikkan dalam aktiviti P&P dalam "Facebook" tersebut. Kebanyakan guru memilih saluran komunikasi Facebook kerana  melalui Facebook mudah untuk berkomunikasi dengan para pelajar. Guru boleh berkomunikasi dengan pelajar mereka pada bila-bila masa dan di mana saja mereka berada selagi terdapat kemudahan Internet. Faedah yang paling ketara ialah bagi pelajar yang sukar untuk memberi idea atau bercakap semasa di dalam kelas atau makmal, maka melalui Facebook mereka akan mudah terangsang atau teruja untuk memberi idea sekiranya ada dalam kalangan pelajar-pelajar lain yang memberi komen mengenai sesuatu isu yang telah dibangkitkan oleh guru. Secara tidak langsung guru akan tahu sebenarnya semua pelajar mereka boleh berkomunikasi dengan baik. Facebook juga sangat berfaedah bagi pelajar yang kurang faham semasa guru mengajar dalam kelas maka semasa diluar waktu kelas pelajar berkenaan boleh menggunakan saluran Facebook untuk meluahkan ketidakfahaman mereka dengan mendapat tindak balas dari pelajar lain dan guru berkenaan. Dengan adanya Facebook, komunikasi dapat dibuat dengan kos percuma atau rendah.

No comments:

Post a Comment