ISU-ISU TERKINI

Saturday, November 26, 2011

PENGGUNAAN FACEBOOK DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Kesimpulannya, jaringan sosial Facebook boleh bertindak sebagai medium kepada proses pembelajaran dan pengajaran. Hal ini disebabkan Facebook mempunyai beberapa elemen yang berfungsi seakan-akan perisian atas talian, SPIN. Pensyarah dan pelajar memperoleh banyak manfaat dan faedah daripada Facebook. Selain itu, ia juga merupakan suatu perisian atas talian yang terkini. Secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan daya saing kita dengan proses pembelajaran dan pengajaran bagi negara-negara maju seperti Amerika syarikat dan Eropah.

Namun begitu, Facebook tidak dapat lari daripada beberapa kelemahan. Kelancaran Facebook sangat bergantung kepada kelajuan capaian internet bagi sesuatu tempat. Masalah ini sangat dipengaruhi oleh teknologi yang ada bagi sesuatu negara. Contohnya Vietnam, kelajuan capaian internet bagi negara ini adalah rendah. Pengguna terpaksa bersabar untuk menggunakan Facebook. Mana tidaknya, jangka masa untuk mengreload sesuatu halaman web di negara ini adalah lama. Jadi, kelajuan capaian internet sangat mempengaruhi kelancaran menggunakan Facebook.

Seterusnya, beberapa penambahbaikan juga perlu dilakukan kepada Facebook. Hal ini untuk menyesuaikan penggunaan Facebook dengan kehendak pengguna. Kehendak pengguna bersifat dinamik atau selalu berubah mengikut masa, keadaan dan tempat. Facebook dapat dilihat lebih bersifat sosial. Beberapa perubahan perlu dilakukan untuk menyesuaikan ia dengan proses pembelajaran dan pengajaran.

Jadi, Facebook mampu meningkatkan kualiti proses pembelajaran dan pengajaran. Tambahan pula, Facebook sudah menjadi kebiasaan kepada masyarakat pada hari ini.

No comments:

Post a Comment